Kategoriat
Viikkosavon keskiviikkokolumnit 2007

Parlamentaarista shoppailua

Kaksi edellistä eduskuntaa määritteli perheen uudelleen parisuhdelain ja hedelmöityshoitolaista käydyn keskustelun kautta. Määritelmän päivittäminen olikin epäilemättä tarpeen, koska antiikkinen perheen määritelmä ei enää sopinut muuttuneeseen yhteiskuntaan. Valitettavasti keskustelua ei saatu päätökseen ja seuraavan eduskunnan tehtäväksi muodostuukin jälkien siivoaminen ja muutoksen vieminen johdonmukaiseen päätepisteeseensä.

Merkittävin haaste seuraavalle eduskunnalle onkin yhteiskunnan tunnustamien virallistettujen parisuhteiden kartan selkiyttäminen. Nyt meillä on täysin kastijärjestelmä, jossa ylimmäksi on nostettu sekaparien avioliitot. Alemmassa kastissa ovat mies- ja naisparien rekisteröidyt parisuhteet ja kastittomina ns. avoliitossa elävät. Avoliitto määritellään vain etuuksia käsittelevässä lainsäädännössä ja tästä syntyy toissijainen ja epäyhtenäinen määritelmä jota valtiolla ei ole ollut halua muuttaa, koska tämä mahdollistaa opportunistisen tulkinnan tilanteen mukaan.

Tarvitaan perusteellinen uudelleen määrittely, joka lähtee kysymyksestä: miksi yhteiskunnan on hyödyllistä virallistaa parisuhteita? Tuohon kysymykseen vastaaminen luo perustan rakentaa kansalaisia tasavertaisesti kohteleva virallistetun parisuhteen lainsäädäntö. Lopputuloksena tulisi muodostua yksi yhtenäisesti määritelty virallistetun parisuhteen muoto, joka on neutraali kumppaneiden sukupuolelle ja antaa kaikille parisuhteensa virallistaneille samat oikeudet. Mies- ja naisparitkin saavat oikeuden yhteiseen sukunimeen ja oikeuden adoptioon niin perheen sisällä kuin ulkopuoleltakin. Samalla ratkaistaan kysymys siitä, onko olemassa jokin virallistamisen esiaste, joka lainsäädännössä pitäisi huomioida.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat eivät ole kovin anteeksiantavia kun kokevat oikeuksiensa tulleen loukatuiksi. Edellisen eduskunnan äänestyskäyttäytyminen hedelmöityshoitolakia säädettäessä on vielä tuoreessa muistissa ja väärin äänestäneiden ehdokkaiden ei kannata odottaa pinkkejä ääniä. Olemme olleet myös proaktiivisia ja olemme keränneet kotisivuillemme tietoa ehdokkaiden mielipiteistä meille tärkeistä kysymyksistä. Siitä päätellen, miten tunnetusti kielteisesti suhtautuvat tai jo pitempään politiikassa vaikuttaneet ovat vastaamista vältelleet, voinee päätellä, että he tiedostavat riskin menettää kunnon tukun ääniä väärillä vastauksilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *