Kategoriat

Yhdistysosaaminen

Olen ensimmäisen kerran osallistunut yhdistystoimintaan hallitustasolla 1995 Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:ssä. Fortiksessa olen toiminut puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen varajäsenenä. Erityisvastuualueinani Fortiksessa olivat verkkosivujen ylläpito, kirjakustannustoiminta sekä Dilutus-lehden päätoimittaminen, taitto ja ilmoitushankinta.

Vaikka ylioppilaskunnat eivät varsinaisesti yhdistyslain tarkoittamia yhdistyksiä olekaan, ne toimivat keskellä yliopisto-opiskelijoiden järjestökenttää ja niissä toimiminen kartuttaa yhdistysosaamista. Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä, sosiaalipoliittisena sihteerinä, edustajiston ja hallituksen puheenjohtajana sekä pääsihteerinä olen ollut aitiopaikalla seuraamassa Kuopion yliopistokampuksella toimivien opiskelijayhdistysten, pääasiassa ainejärjestöjen, toimintaa.

Olen ollut perustamassa kahta yhdistystä, Kuopion seudun akvaarioseuraa ja Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan perinne- ja alumniyhdistystä. Olen toiminut valtakunnallisen liiton (SETA ry) hallituksen varapuheenjohtajana yhden vuoden ja sen jäsenjärjestön (Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry) hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana 10 vuotta.

Olen tehnyt tilin- ja toiminnantarkastusta yhdistyksille sekä vanhan että uuden lainsäädännön aikana. Yhdistysten toiminnantarkastukseen olen saanut Suomen pakolaisavun Järjestöhautomon järjestämän Lahjomattomat-koulutuksen.

Olen laatinut säännöt Kuopion seudun akvaarioseuralle ja ollut keskeisenä uudistajana Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n ja Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry:n säännöissä. Vuosina 2008-2011 toimin Suomen Farmasialiiton sääntötyöryhmän puheenjohtajana. Sääntötyöryhmän työ siirtyi tuon jälkeen kokeneemman yhdistysorganisaatioiden uudistajan johdettavaksi; alulle panemamme prosessi johti liiton uudelleen organisointiin suoraan henkilöjäsenyyteen perustuen.

Olen kouluttanut farmasian opiskelijajärjestöjen aktiiveja vuodesta 2003 alkaen ja konsultoinut näiden yhdistysten puheenjohtajia ja hallituksen jäseniä vuoden mittaan. Olen pitänyt vastaavan koulutuksen Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan kautta kolme kertaa muille Kuopion yliopistokampuksen opiskelijajärjestöille ja konsultoinut niiden edustajia. Vuonna 2006 pitämäni yhdistyskoulutus taltioitiin yhteistyössä YLE Kantin kanssa. Myöhemmin olen tehnyt yhdistyskoulutuksia mm. Vihreälle Sivistysliitolle ja Snellman-kesäyliopistolle.

Muualta kotisivuiltani löytyy yhdistystoimintaan liittyviä kirjoituksiani, jotka kuvannevat osaamistani tällä aluella.

Teen yhdistyskoulutuksia tilauksesta sekä verokortilla että Ukko.fi-laskutusta käyttäen.