Tieto- ja viestintätekninen osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan osaamiseni on laajaa ja monipuolista. Olen kaveripiirissäni se henkilö jolle soitetaan kun sormi menee suuhun tietotekniikan kanssa tai pitää tehdä uusia laitehankintoja. Internet-palveluiden käyttö on minulle arkipäivää ja vastaan useiden verkkosivustojen teknisestä ylläpidosta. Olen käyttänyt useita yhteisöpalveluita kuten LinkedIn, Facebook, Google+ ja Twitter ja hallitsen niiden käytön myös yhteisön viestintävälineenä.

Käytän nykyään Ubuntu-nimistä Linux-jakelua käyttöjärjestelmänä omilla tietokoneillani; se on ollut pääasiallinen käyttöympäristöni vuodesta 2008. Sitä ennen käytin ja ylläpidin Microsoft Windows-työasemia. Uusien Windows työasemien käyttöönottoon ja käyttöjärjestelmän uudelleen asentamiseen liittyvät asennustoimenpiteet olen tehnyt kymmeniä kertoja ja osaan ne sujuvasti Windows 7:ään saakka. Olen tehnyt työasemien ylläpitoa myös Windows-verkossa (Active Directory) yksikön lähimikrotukihenkilön tasolla. Linux-jakeluista olen käyttänyt myös RedHatin versioita ennen ja jälkeen Fedoran, Susen OpenLinuxia ja Ubuntun variantteja (Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu). Osaan myös linux-työasemien asentamisen, ylläpidon ja hiukan ongelmanratkaisuakin.

Käytän toimisto-ohjelmistoja (LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office) tehokkaasti ja monipuolisesti. Olen kouluttanut ja neuvonut muita käyttäjiä näiden ohjelmien käytössä. Olen luonut tyylejä käyttäviä asiakirjamalleja ja lomakkeita sekä tehnyt joukkolähetyksiä niin postitusta, sähköpostitusta kuin tekstiviestiäkin käyttäen Word- ja Writer-ohjelmilla. Olen yhdistänyt Google Analytics dataa Kuntaliiton julkaisemaan alueluokitukseen maakuntakohtaisten sivuston käyttömäärien selvittämiseksi. Olen muuntaunut MySQL-tietokantataulun sisältöä manuaalisesti siirtääkseni sen Joomla-liitännäisestä toiseen. Käytä taulukkolaskentaohjelmia (Excel, Calc) tehokkaasti tiedon analysoimiseen, yhdistelemiseen, muuntamiseen ja jäsentelemiseen.

Graafisten ohjelmien, erityisesti GIMP-kuvankäsittelyohjelman, Inkscape-vektorigrafiikkaohjelman ja Scribus-taitto-ohjelman, käytöstä minulla on jonkin verran kokemusta. Olen tuottanut niiden avulla esitteitä, ilmoituksia ja lehti-ilmoituksia Savon setan ja Vihreiden käyttöön. Taittajana olen enemmän tekninen kuin luova. Piirtäjänä taitoni rajoittuvat olemassa olevien kuvien manipulointiin kuten oman ”järjen ja moninaisuuden liekki” -logoni luomiseen.

Minulla on kahdeksan vuoden kokemus sivustojen ylläpitämisestä avoimen lähdekoodin Joomla-julkaisujärjestelmällä (CMS). Olen tehnyt versiosiirtymiä 1.0-sarjasta 1.5-sarjaan, 1.5-sarjasta 2.5-sarjaan ja 2.5-sarjasta 3.x-sarjaan. Olen käyttänyt mm. Community Builder, Docman, Kunena, JEvents ja Akeeba -lisäosia. Olen ollut suomalaisen Joomla-käyttäjäyhteisön jäsen komponenttien suomentajana ja Joomla.fi -ylläpitotiimin jäsenenä. Olen osallistunut useiden Joomla-lisäosien käyttöliittymän suomentamiseen ja ollut päävastuullisena tai ainoana kääntäjänä muutamissa näistä. Olen muokannut muutaman Joomla-sivupohjan käyttöön sivustoillani. Osaan HTML- ja CSS-koodin käytön ja ymmärrän hyvin vähäisessä määrin myös PHP-koodia.

WordPress-julkaisujärjestelmällä olen ylläpitänyt useita sivustoja, myös yhtä verkosto-mallia (multisite, network) käyttävää kokonaisuutta. Olen kouluttanut käyttäjiä sivujen käyttöönottoon ja ylläpitoon WordPress-verkostossa. Minulla on myös vähäistä kokemusta Moodle- ja CiviCRM-järjestelmien käytöstä ja ylläpidosta.

Olen käyttänyt Facebookia ja Twitteriä paitsi henkilökohtaiseen, myös useamman yhdistyksen viestintään. Olen perustanut ja ylläpitänyt useita Facebook-sivuja ja -ryhmiä. Minulla on myös vähäistä kokemusta Facebook-mainonnasta.

Tietokoneiden lisäksi käytän sujuvasti Symbian- ja Android-älypuhelimia ja muuta kuluttaja-/loppukäyttäjätason tieto- ja viestintätekniikkaa.