Osaaminen

Minulla on monipuolinen osaamispaletti, jonka kolme vahvinta osaamisaluetta ovat:

  1. yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen
    (ylioppilaskunnassa, farmasian alan yhdistyksissä, Setan ja Vihreiden piirissä hankitun kokemuksen, omatoimisen opiskelun ja kouluttamisen kautta)
  2. tieto- ja viestintätekninen osaaminen
    (käytännössä tekemisen kautta opittua)
  3. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja yhdenvertaisuuteen liittyvä osaaminen
    (koulutuksen ja Setan kouluttajakokemuksen sekä omatoimisen opiskelun kautta hankittua osaamista sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, syrjinnästä ja ja yhdenvertaisuudesta)

Osaamisen ”meta-tasona” – enemmän taidollisena valmiutena – pidän edellisiin liittyvää koulutusosaamista. Erityisosaamiseni piiristä löytyy myös vahvoja osaamisalueita.