Portfolio

Tero Kankaanperä

Tero Kankaanperä
yhdistysosaaja

Puhelin:
050 305 8240

Sähköpostiosoite:
tero@terokankaanpera.fi

Kotisivut:
https://terokankaanpera.fi

Minulla on monipuolinen osaamispaletti, jonka kolme vahvinta osaamisaluetta ovat:

 1. yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan osaaminen
 2. tieto- ja viestintätekninen osaaminen
 3. kampanjaosaaminen

Osaamisen ”meta-tasona” – enemmän taidollisena valmiutena – pidän edellisiin liittyvää koulutusosaamista. Erityisosaamiseni piiristä löytyy myös vahvoja osaamisalueita.

Yhdistysosaaminen

Olen tuttavapiirissäni se henkilö johon otetaan yhteyttä kun tarvitaan neuvoa kiharissa yhdistystoimintaan liittyvissä ongelmissa. Olen perehtynyt vaihtelevassa laajuudessa mm.

 • yhdistyslakiin, EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen ja yhdistysten taloudenhoitoa ohjaaviin kirjanpito- ja tilintarkastuslakeihin
 • kokouskäytäntöön, äänestysjärjestyksiin ja vaalitapoihin

Osaamisalueitani ja mielenkiintoni kohteita yhdistystoiminnassa ovat mm.

 • vapaaehtoisjohtaminen
 • hallitustyöskentely
 • tietosuoja
 • taloushallinto, johdonlaskentatoimi, sisäinen valvonta
 • asiakirjojen laatiminen, asiakirjamallit ja -standardit, arkistointi
 • kokouskäytäntö
 • vaalitavat, äänestystavat, asioiden käsittelyjärjestykset
 • viestintä, vaikuttaminen (lobbaaminen, kampanjointi) ja verkostoituminen

Voit katsoa yhdistyskoulutuksiin laatimaani materiaalia ja saamaani palautetta tästä.

Muualta kotisivuiltani löytyy yhdistystoimintaan liittyviä kirjoituksiani, jotka kuvannevat osaamistani tällä aluella.

Teen yhdistyskoulutuksia tilauksesta sekä verokortilla että Ukko.fi-laskutusta käyttäen.

Tieto- ja viestintätekninen osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan osaamiseni on laajaa ja monipuolista. Olen kaveripiirissäni se henkilö jolle soitetaan kun sormi menee suuhun tietotekniikan kanssa tai pitää tehdä uusia laitehankintoja. Internet-palveluiden käyttö on minulle arkipäivää ja vastaan useiden verkkosivustojen teknisestä ylläpidosta. Olen käyttänyt useita yhteisöpalveluita kuten LinkedIn, Facebook, Google+ ja Twitter ja hallitsen niiden käytön myös yhteisön viestintävälineenä.

Kampanjaosaaminen

Olen suunnitellut yksittäisen ehdokkaan, puolueen kunnallisjärjestön ja piirijärjestön talouden raamit, seurannut ja valvonut niiden toteumista vaalikampanjoissa. Olen laatinut kampanjasuunnitelmia ja -strategioita ja kilpailuttanut ja hankkinut niihin liittyviä markkinointipalveluita. Olen hankkinut ehdokkaita, täyttänyt vaalilautakuntapaikkoja ja hoitanut vaaliasiamiehen tehtävät. Olen kouluttanut ehdokkaita verkon käytöstä vaalikampanjassa ja ajanut Facebook-mainontaa. Olen taittanut esitteitä, lehtimainoksia, some-kuvia ja laatinut verkkosivuja kampanjan keskiöön. Olen koordinoinut juliste- ja esitejakeluja. Olen järjestänyt vaalitilaisuuksia, keittänyt teetä, kohdannut ihmisiä ja roudannut.

Ensimmäinen vaalikampanja jossa olin mukana oli Terhi Räsäsen eurovaalikampanja 2009. Tuossa kampanjassa olin vain kampanjaryhmän jäsen. Sen jälkeen olin valmistelemassa Pohjois-Savon Vihreiden eduskuntavaalikampanjaa 2011 kunnes minut nimettiin ehdokkaaksi noissa vaaleissa. 2012 olin Kuopion Vihreiden puheenjohtaja ja koordinoin kunnallisjärjestön työtä Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjassa ja johdin yhdistyksen kuntavaalikampanjaa. Eurovaalit 2014, eduskuntavaalit 2015, kuntavaalit 2017 ja presidentinvaalit 2018 olin yhdistyksen toiminnanjohtajana tai vaalityöntekijänä keskeisessä roolissa vaalikampanjoissa. Vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaaleissa olen jälleen toiminnanjohtajana ja vaalityöntekijänä mukana.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä yhdenvertaisuuteen liittyvä osaaminen

Toimin Setan kouluttajana yli 10 vuotta ja kohtasin sinä aikana pitkästi yli tuhat koulutettavaa kymmeninä ryhminä. Pääasiassa nämä ovat olleet nuoria, mutta olen tehnyt paljon myös ammatillista koulutusta. HLBTIQ-kysymysten lisäksi olen perehtynyt uskonnottomien yhdenvertaisuuteen ja syrjintään. Työkalupakkiini kuuluu Elävä kirjasto -menetelmä ja olen kouluttanut useita ryhmiä Elävä kirjasto -tapahtuman järjestämisestä.

Kirjakustannus- ja painotoimintaosaaminen

Olen kustannustoimittanut kolme oppikirjaa Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:lle. Osaan teknisen taiton Scribus-taitto-ohjelmaa käyttäen ja olen laatinut esitteitä ja ilmoituksia yhdistyksille ja useiden ehdokkaiden vaalikampanjoiden käyttöön.

Laatuosaaminen

Minulla on perusosaaminen GxP- että ISO-laatujärjestelmistä. Ymmärrän laatujärjestelmien perusperiaatteet ja osaan laatia laatukäsikirjoja, toimintaohjeita, mittaristoja ja indikaattoreita sekä arvioida ja auditoida laatujärjestelmiä.

Farmaseuttinen osaaminen

Olen koulutukseltani farmaseutti ja minulla on laillistus toimia ammatissa. Lisäksi minulla on proviisorin opinnot kesken. Proviisoriopinnoissani olen suuntautunut sosiaalifarmasiaan, joka tarkastelee lääkkeitä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Sosiaalifarmasian pääaineopinnot ovat antaneet minulle vahvat valmiudet arvioida tutkimusta kriittisesti ja hallitsen terveystaloustieteen perusteet ja sovellutuksia lääkealaan.

Työkokemukseni farmasian alalta keskittyy sairaalafarmasiaan. Kokemukseni työskentelystä apteekissa on äärimmäisen rajoittunutta, eikä minulla on sen paremmin valmiuksia kuin mielenkiintoa työskennellä apteekin farmaseuttisissa tehtävissä. Olen viimeksi ollut apteekkialan tehtävissä 2003.

Kielitaito

Kielitaitoni on suppea mutta syvä. Äidinkieleni on suomi, jota käytän puheessa ja tekstissä monimuotoisesti ja värikkäästi. Rakastan suomenkieltä ja vältän anglismeja varsinkin kirjoitetussa tekstissä viimeiseen asti. Suhtaudun puheeseen ja tekstiin myös kriittisesti erityisesti sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta. Uskon vahvasti, että kieli paitsi kuvaa myös muokkaa todellisuutta eikä siksi ole yhden tekevää miten asioista puhutaan. Puhtaan kieliopillisesti kirjoitan huonoa suomea, minulle tuottavat paljon vaikeuksia pilkut ja yhdyssanat.

Toinen vahva kieleni on englanti, jota puhun ja kirjoitan sujuvasti. Kirjoitettu englantini on kontrolloidun kirjoittamisen vähäisyyden vuoksi hiukan rämettynyttä. Englannin ymmärtämiseni on sillä tasolla, etten aina enää huomaa jos elokuvasta tai televisio-ohjelmasta puuttuu tekstitys ja kiinnitän huomiota käännöksen yhtäpitävyyteen alkuperäisen kanssa. Luen paljon englanninkielistä kirjallisuutta. Olen soveltanut kirjoitetun englannin taitoani viimeaikoina pääasiassa tietotekniikan tukikysymyksiin ja käyttöliittymien kääntämiseen. Puhuttu englanninkielentaitoni on valitettavasti pääasiassa kotikansainvälistymisellä hankittua asioidessani Kuopion yliopiston ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Olen pitänyt muutaman Elävä kirjasto -koulutuksen kaksikielisinä suomeksi ja englanniksi rinnakkain. Minulla ei ole kansainvälistä kokemusta vaan kulttuurien erilaisuuden ja ainutkertaisuuden ymmärrykseni syntyy em. ryhmien kanssa käymistäni keskusteluista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puhuttu kielitaitoni ei ole päässyt hioutumaan englantia äidinkielenään puhuvien vaikutuksesta merkittävässä määrin.

Muiden kielten, mukaan lukien ruotsin, osalta kielitaitoni on alkeiden tasolla. Ymmärrän pääsääntöisesti minulle puhutun ja lukemani ruotsin, mutta kielen tuottaminen puheena tai kirjoitettuna tekstinä on minulle hyvin vaikeaa. Ranskaa, saksaa ja latinaa osaan muutaman hassun sanan tai fraasin.

Arvot

Tavoitteeni työn suhteen on ennen muuta mielekkyys ja toissijaisesti riittävä toimeentulo. Arvostan joustavuutta ja vapautta hyvin paljon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi että teen mielelläni vaikkapa 30 tunnin työviikkoa ja nautin pienempää palkkaa. Uraohjusta minusta ei saa millään, mutta kun työ on mielekästä ja teen sitä tärkeinä pitämieni päämäärien edistämiseksi omistaudun sille vahvasti. Kompensaatio mielettömästä työstä on jumalaton palkka, mutta sekään ei saa minua pysymään siinä pitkään. Yksi mielettömyyden muoto työssä on tehtävien puute ja tylsyys – mikään ei ole niin kamalaa kuin tyhjänpanttina työpaikalla oleminen. Sopeudun varsin hyvin kausittain vaihtelevaan työhön jossa työtä tehdään ajoittain paljon ja toisinaan pidetään vapaata kun tehtävää ei ole. En ole myöskään tarkka tehtävistäni, osallistun tarvittaessa ajoittain myös sellaisten tehtävien hoitamiseen jotka eivät kuulu varsinaisesti toimenkuvaani ja jotka saattavat olla likaista tai raskasta suorittavaa työtä.

Koulutus

Farmaseutti, Kuopion yliopisto 1997

Proviisorin koulutusohjelma, Kuopion yliopisto 9 / 1997 –
sosiaalifarmasian suuntautumisvaihtoehto / pääaine / syventävien opintojen kokonaisuus

Työkokemus

 • Kymenlaakson keskussairaalan sairaala-apteekki, farmaseutti, noin 2 vuotta kesätöinä
 • Iisalmen aluesairaalan lääkekeskus, farmaseutti, noin 3 kk, kesätyö
 • lääkkeenvalmistuksen sivutoiminen tuntiopetus yhdellä kevät- ja yhdellä syyslukukaudella sekä satunnaisia, yksittäisiä luentoja
 • Kuopion yliopiston ylioppilaskunta,  sosiaalipoliittinen sihteeri 1997-99, kaksi peräkkäistä yhdeksän kuukauden pestiä
 • Kuopion yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri 2004 – 2006
 • Vihreät liitto r.p. / Pohjois-Savon Vihreät ry, myöhemmin Savo-Karjalan Vihreät ry, toiminnanjohtaja, 1 v 9 kk
 • Vihreä liitto r.p. / Savo-Karjalan Vihreät ry ja Kuopion Vihreät ry, vaaliduunari 12 kk + 1-4/2019
 • Vihreä liitto r.p. / Savo-Karjalan Vihreät ry, toiminnanjohtajan sijainen 9/2017-2/2018, 9 – 12/2018
 • Vihreä liitto r.p. / Kuopion Vihreät ry, toiminnanjohtaja, 3/2018 –

Luottamustehtävät

Otteita luottamustehtävistäni vuosien varrelta.

Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry

 • hallituksen varajäsen 27.2.1995 – 31.12.1996
 • Dilutus-lehden päätoimittaja 27.2.1995 – 31.12.1996
 • Dilutus-lehden ilmoitushankkija 19.2. – 31.12.1996
 • hallituksen varapuheenjohtaja 1.1. – 31.12.1999
 • hallituksen puheenjohtaja 1.1. – 31.12.2000

Kuopion yliopiston ylioppilaskunta (KYY)

 • hallituksen jäsen 1.12. 1995 – 30.11.1996
 • edustajiston puheenjohtaja 7.12.1999 – 15.4.2000
 • hallituksen puheenjohtaja 15.4.2000 – 8.1.2001

Kuopion yliopisto

 • hallituksen jäsen 1.8.1998 – 31.12.2001
 • johtoryhmän jäsen 1.1.2004 – 31.12.2006
 • farmaseuttisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 17.12.1997 – 31.7.2001

Kuopion opiskelija-asunnot Oy

 • hallituksen jäsen 22.12.1998 – 15.4.2004

Kuopion seudun akvaarioseura ry

 • hallituksen jäsen (perustamisesta) 28.11.2002 – 31.12.2004

Savon seksuaalinen tasavertaisuus ry

 • hallituksen jäsen 2003 – 2006, 2008
 • hallituksen puheenjohtaja 2007, 2010, 2013- 6/2014

Suomen Farmasialiiton Kuopion opiskelijoiden jäsenyhdistys ry

 • tilintarkastaja 2005, 2006, 2007

SETA ry

 • hallituksen varapuheenjohtaja 1.1.-31.12.2004

Suomen Farmasialiitto ry

 • sääntötyöryhmän puheenjohtaja 12.3.2007 – 31.12.2009
 • luottamustilintarkastaja / toiminnantarkastaja 2009-2012

Kuopion Vihreät ry

 • hallituksen puheenjohtaja 1.1.2010 – 31.12.2012

Pohjois-Savon Vihreät ry

 • hallituksen varajäsen 1.1. – 31.12.2010
 • hallituksen jäsen 1.1.2011 – 6/2011

Vihreä Sivistysliitto ry

 • hallituksen jäsen 1.1.2011 – 6/2011

Patentti- ja rekisterihallitus / Yhdistys ja säätiöasioiden neuvottelukunta

 • jäsen 6/2012 – 11/2014